INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przekazujemy informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisem internetowym jest firma Cambiomed Artur Pieczonka, ul. Pawła Bobka 26, 43-300 Bielsko-Biała.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twpje dane osobowe, w szczególności Twoje podstawowe dane niezbędne do realizacji zamówień i kontaktu (np. imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer NIP, numer Regon, numer CDIDG, numer KRS, dane kontaktowe i preferencje dotyczące kontaktów, informacje dotyczące banku), informacje dotyczące umów oraz historii dotyczącej umów.

ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zostały przekazane przez Ciebie w sposób dobrowolny lub dane, które pozyskaliśmy ze źródeł publicznych ogólnodostępnych.

W JAKIM CELU BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe są nam potrzebne aby:

  • Zrealizować Twoje zamówienie lub/i odpowiedzieć na Twoje zapytanie
  • Zawrzeć i wykonać umowę, jeśli dojdzie do jej zawarcia
  • Dokonać rozliczeń finansowych wynikających z zawarcia umowy lub realizacji zamówienia, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
  • Móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
  • Prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach, promocjach, wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług poprzez wykorzystanie środków komunikacji internetowej i telefonicznej.

NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. przewoźnikom, kurierom, agencjom marketingowym, innym podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom.

JAKIE MASZ PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH

Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.